Termeni și condiții
Organizator

Evenimentul Imagine Timisoara Festival este organizat de Asociația Imagine Timisoara, numită în continuare Organizator.

Asociația Imagine Timisoara

CIF 41031713

Sediu social: Str. J. H. Pestalozzi, Nr. 22, Et. 1, Cam. 3, Timișoara, jud. Timiș, 300115

Înscrierea la eveniment

Procesul de înregistrare la eveniment are loc, contra cost (plata cu cardul), prin intermediul Ove.ro. Termenii și condițiile detaliate de utilizare a serviciului Ove.ro se pot consulta pe site-ul lor.

Contravaloarea biletelor achiziționate nu poate fi returnată decât în caz de forță majoră. În sensul prezenților Termeni și condiții, forța majoră reprezintă oricare dintre următoarele cazuri: anularea sau reprogramarea cu cel puțin o zi diferență a evenimentului pentru care a fost achiziționat biletul, spitalizare sau deces, cataclisme naturale sau proteste care împiedică desfășurarea evenimentului, precum și orice alt eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevăzut de către Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de voința sa, și a cărui apariție pune pe acesta din urma în imposibilitatea de a-și îndeplini obligațiile asumate prin acești Termeni și condiții.

Participanții sunt obligați să respecte regulamentele pe care Organizatorul le stabilește pentru buna desfășurare a evenimentelor.

Reduceri și promoții

Echipa Imagine Timisoara Festival își rezervă dreptul de a organiza periodic diverse promoții și campanii de reduceri la vânzarea de bilete pe parcursul perioadei de promovare a conferinței Imagine Timisoara Festival. Aceste campanii sunt comunicate ca atare publicului-țintă și nu vor fi neapărat făcute publice întregului spectru de audiență. Momentul lansării și închiderii fiecăreia dintre aceste campanii este la libera alegere exclusivă a echipei Imagine Timisoara Festival.

Regulamentul Concursurilor de fotografie Imagine Timisoara Festival - ediția 2019

Concursurile de fotografie Imagine Timisoara Festival sunt deschise tuturor fotografilor profesioniști și amatori, din România și de pretutindeni.

Organizatorul Concursurilor

Concursurile ITF sunt organizate de către Asociația Imagine Timisoara, având sediul pe str. J. H. Pestalozzi Nr. 22, Et. 1, Cam. 3, Timișoara, jud. Timiș, cod poștal 300115, având codul unic de înregistrare fiscală CIF 41031713, prin administrator Cătălin Anghel, în calitate de Președinte.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica oricare din conditiile stabilite in prezentul regulament in perioada desfasurarii campaniei, din motive intemeiate, dar nu inainte de a anunta publicul despre aceste modificari.

Participanții sunt obligați să respecte termenii și condițiile Regulamentului, potrivit celor menționate mai jos. Regulamentul va fi afișat de Organizator pe site-ul imaginetimisoara.ro și pe pagina de Facebook https://www.facebook.com/imaginetimisoara/.

Regulamentul este disponibil în mod gratuit în format print oricărui solicitant, dacă ne cere aceasta prin email la adresa office@imaginetimisoara.ro sau sunând la numărul de telefon 0735 392 303.

Durata. Locul desfășurării

Concursurile Imagine Timisoara Festival se desfasoara online, consecutiv, incepând cu data de 27.05.2019 și până în 8.09.2019, perioada de înscrieri, de jurizare și data anunțării câștigătorilor la fiecare secțiune fiind anunțate ca atare pe site-ul imaginetimisoara.ro și pe pagina de Facebook https://www.facebook.com/imaginetimisoara/.

Dreptul și condițiile de participare

Orice fotograf poate participa la competiții, nu doar cei care vin la întâlnirea ITF.

De participarea la concursurile ITF pot beneficia doar persoanele fizice care au implinit varsta de 18 ani si care își înscriu lucrările la concurs conform condițiilor menționate mai jos în prezentul Regulament.

Nu au dreptul să participe la Concursuri angajații Asociației Imagine Timisoara și persoanele implicate în realizarea Concursului (jurații), precum și rudele de gradul întâi și afinii (soț/soție) acestora.

Participarea la aceste Concursuri implică cunoașterea și acceptarea integrală, expresă și neechivocă a prezentului Regulament.

Înscrierea imaginilor

Se realizează numai în următoarele condiții:

 • fotografie digitală sau digitalizată, alb/negru sau color
 • fără elemente de identificare a autorului
 • fără adaosuri în postproducție - elemente minore pot fi retușate/scoase din imagine, dar suprafața maximă afectată nu trebuie să depășească 5%
 • fără expuneri multiple (în cameră sau pe calculator)
 • trebuie să conțină elemente relevante temei la care s-a înscris participantul
 • imaginile trebuie să fie realizate pe parcursul nunții, înainte de nuntă sau după nuntă (pentru participanții la concursul de fotografie de nuntă și eveniment)
 • nu sunt acceptate imagini realizate la workshopuri/ture foto
 • fără nuditate / sexualitate explicite
 • nu sunt admise imagini ce prezintă droguri sau folosirea drogurilor
 • imaginile vor fi trimise doar în format JPG. Câștigătorilor li se vor solicita, ulterior, fotografiile în format RAW.
 • latura mare a fotografiei trebuie să aibă dimensiunea obligatorie de 3000px
 • sunt admise următoarele rapoarte dintre laturile imaginii: 1/1, ⅔
 • este interzisă scoaterea, adăugarea sau mascarea (prin vignetare de exemplu) de elemente în cadru, indiferent cât de mici sunt acestea.

Fiecare participant la competiție poate trimite un număr de maxim 3 imagini. Înscrierea este gratuită. În momentul închiderii competiției, nu mai poți aduce modificări/adăugiri. Se acceptă doar o înscriere/participant.

Denumirea fișierelor

Imaginile înscrise în concurs vor trebui redenumite după modelul: numar_cuvant aleatoriu_ cuvant_aleatoriu_ITF.jpg.

Exemplu de denumire: 1_monitor_foto_ITF.jpg, 2_monitor_foto_ITF.jpg.

Este interzisă folosirea numelui fotografului sau brandului propriu în denumirea fișierelor.

Jurizarea

Jurații sunt aleși de către Organizator pentru a formula o opinie diversă cu privire la calitatea actului fotografic. Juriul cuprinde 3 persoane, menționate pe site, la pagina Concurs.

Procesul de jurizare reprezintă notarea tuturor imaginilor înscrise în competiție cu note de la 1 la 10 pe următoarele caracteristici, făcându-se media aritmetică a notelor acordate:

 • Compoziție
 • Lumină
 • Moment

Exemplu de calculare a notei:

 • Jurat 1 – 9,6
 • Jurat 2 - 7,3
 • Jurat 3 – 8

(Nota1 + Nota2 + Nota 3) / 3 = Nota finală

(9,6+7,3+8) / 3 = 8,3

Nerespectarea oricărei cerințe din regulamentul de mai sus duce la descalificarea participantului.

Selectarea și anunțarea câștigătorilor

Câștigătorii vor fi desemnați prin deliberare directă de către juriul fiecărui concurs Imagine Timisoara Festival.

Câștigătorilor fiecărui concurs li se va aduce la cunoștință, prin intermediul e-mailului, telefonic și prin etichetare pe Facebook, rezultatul concursului la care au participat și modul în care vor putea intra în posesia premiului. Anunțarea câștigătorilor se va realiza în 48 de ore după încheierea jurizării. Numele câștigătorilor vor fi afișate pe site-ul imaginetimisoara.ro și pe pagina Facebook Imagine Timisoara Festival. In cazul in care castigatorul a furnizat date de contact eronate sau nu poate fi contactat (nu raspunde), premiul i se va acorda în absență.

În cazul în care punctajul obținut de către unul sau mai mulți participanți va plasa 2 sau mai multe persoane pe același loc, acordarea premiilor se va face în ordine descrescătoare, următorul participant cu o nota corespunzătoare va fi premiat.

Dacă un participant va obține un punctaj care sa îl plaseze în primele 3 locuri, cu 2 sau mai multe lucrări înscrise în concurs, juriul va acord premiul următorului participant din lista lucrărilor care s-au calificat conform condițiilor de jurizare.

În cazul in care un participant se califica pentru acordarea premiilor, cu mai multe lucrări, juriul va acorda premiul următoarei persoane calificate din lista de participanți.

Câștigătorilor li se vor decerna premiile în cadrul Conferinței Imagine Timisoara Festival din 19-20 noiembrie 2019. Pentru a intra in posesia premiilor, câștigătorul va prezenta reprezentanților Organizatorului un act de identitate valabil.

Organizatorul nu va oferi contravaloarea in bani a premiului.

Premiul nu se poate transmite altei persoane decat cele desemnate de catre organizator, iar in cazul absenței titularului sau imposibilității sale de a participa la decernarea premiilor, acesta are dreptul de a-și desemna un împuternicit care să ridice premiul ITF.

Organizatorul va întocmi un proces verbal de predare a premiului, care va fi semnat de câștigătorul premiului și un martor.

Expoziție și vernisaj

Expoziția și vernisajul celor mai bune 20 de fotografii înscrise în concurs pentru fiecare temă dată va avea loc în perioada septembrie - noiembrie 2019, conform informațiilor publicate pe site-ul imaginetimisoara.ro și pe rețelele de socializare ale Imagine Timisoara Festival.

Trofeul Imagine Timisoara Festival

Trofeul ITF va fi acordat celei mai bune imagini înscrise în cele 3 concursuri desfășurate. Câștigătorul Trofeului va fi selectat dintre câștigătorii fiecărei categorii.

Limitarea răspunderii

Organizatorul Concursurilor nu isi asuma raspunderea, incluzand, dar fara a se limita la urmatoarele:

Organizatorul isi rezerva dreptul de a verifica si monitoriza modul in care se desfasoara Concursurile. In cazul in care se observa anumite tentative de frauda poate refuza acordarea premiului.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a exclude definitiv orice Participant la Concurs care, prin comportamentul fraudulos, afecteaza bunul mers al Concursului.

Informarea publicului

Regulamentul concursului este disponibil spre consultare pe site-ul imaginetimisoara.ro si pe pagina de Facebook https://www.facebook.com/imaginetimisoara/ pe toata perioada de desfasurare a Concursurilor. Participarea la aceste Concursuri implica obligativitatea respectarii prevederilor prezentului regulament.

Descalificarea participanților

Sunt descalificate automat persoanele care participa la Concurs asumandu-si o identitate falsa. Organizatorul isi rezerva dreptul de a elimina din Concurs sau de a anula decizia prin care un participant este desemnat castigator in cazul in care acesta nu a furnizat date corecte de contact, s-a inscris utilizand date false, sau incearca sa influenteze Concursul prin modalitati frauduloase sau nu respecta prevederile Regulamentului.

Întreruperea concursului. Forța majoră

Pentru scopul acestui Regulament, forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa, si a carui aparitie pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament.

Daca o situatie de forta majora impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea Concursului, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata. Organizatorul, daca invoca forta majora, este obligat sa comunice participantilor la Concursul existent in termen de 5 zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora.

Taxe

Participarea la Concursuri este gratuită. Organizatorul Concursurilor este raspunzator pentru calcularea si plata impozitului pe premiu cu retinere la sursa si a tuturor taxelor sociale legale.

Confidențialitatea datelor

Prin comunicarea datelor personale in modalitatile indicate in mod expres prin Regulament, participantii prezentelor Concursuri isi exprima acordul expres si neechivoc, ca datele lor personale sa intre in baza de date a Organizatorului in vederea efectuarii deliberarii, validarii, atribuirii premiului, pentru indeplinirea obligatiilor fiscale ale organizatorilor de promotii.

Asociația Imagine Timisoara garanteaza ca prelucrarea oricaror date personale va fi facuta cu respectarea Regulamentului European privind Protecția Datelor cu caracter personal (GDPR), a legii 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, lege care ofera persoanelor vizate dreptul la informare (art. 12), dreptul de acces la date (art.13), dreptul de interventie asupra datelor (art. 14) si dreptul de opozitie (art.15).

Asociația Imagine Timisoara se angajeaza sa nu dezvaluie nici un fel de date personale catre terti, cu exceptia imputernicitilor acestuia pentru prelucrarea de date personale.

Regulamentul oficial al Concursurilor

Prin participarea la aceste Concursuri, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament.

Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament, urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare numai după ce anunțul prealabil de prezentare a acestor modificări a fost publicat pe canalele online de comunicare ale Organizatorului.

Orice modificare a regulilor de participare la Concursuri, a mecanismului sau a perioadei de validitate vor fi evidențiate într–un act adițional și publicate pe pagina de Facebook a Organizatorului cu cel puțin 24 de ore înainte de intrarea în vigoare a modificărilor.

Litigii

In cazul unor litigii aparute intre Organizator si participantii la Concursuri, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate in litigiu vor inainta litigiul spre solutionare instantelor competente romane.

Drepturi de autor

Prin participarea la concurs, realizatorul fiecărei imagini consimte să acorde echipei Imagine Timisoara Festival drepturi depline de utilizare asupra exemplarelor print a lucrării. Echipa ITF nu își asumă absolut niciun drept asupra versiunii digitale a imaginilor.

În eventualitatea unor conflicte de drepturi de autor, vom lua în considerare doar cererile părții care deține și fișierul RAW. Altfel, vom descalifica imaginea ca fiind motiv de dispută.

Contribuția ta

ITF este un proiect al Asociatiei Imagine Timisoara alături de prieteni și voluntari puși pe fapte mari. Împreună, dorim să creăm un prim eveniment memorabil, care să aducă arta fotografică mai aproape de privitor.

Te așteptăm cu drag să participi la concursurile Imagine Timisoara Festival!